แผนพัฒนาท้องถิ่น-ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 pdf 1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf 1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf 1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2560 pdf 1
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ2559 pdf 10

แสดงลำดับ 1-5 | หน้า 1 จาก 1 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่