บุคลากร - ผู้บริหาร

 • บุคลากร
 • นายไพโรจน์ เงินแจ้ง

  นายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สมอโคน

 • นายบุญเทียม สอนแก้ว

  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สมอโคน

 • นายณรงค์ ฟักนาค

  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สมอโคน

 • นางจำลอง แก้วกัณฑา

  เลขานุการนายกฯ
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สมอโคน