บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

 • บุคลากร
 • นายจำรัส แก้วบุญธรรม

  ประธานสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สมอโคน

 • นายสถาพร บัวบาน

  รองประธานสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สมอโคน

 • นายธานินทร์ นาสมพงษ์

  เลขานุการสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  สมอโคน

สมาชิกสภา