ข่าวกิจกรรม

อบต.สมอโคน ออกกำลังกาย Exercise by สมอโคน ทุกวันพุธ ข่าวกิจกรรม 28 ธ.ค. 59 258
อบต.สมอโคน เปิดบ้านพักกลางโองโมงประชารัฐอนุเคราะห์ ข่าวกิจกรรม 9 ธ.ค. 59 352
อบต.สมอโคน จัดกิจกรรม “ชาวตำบลสมอโคน รวมพลังแห่งความภักดี” ข่าวกิจกรรม 9 ธ.ค. 59 268
อบต.สมอโคน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) ข่าวกิจกรรม 17 พ.ย. 59 228
อบต.สมอโคน จัดโครงการ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลสมอโคน ประจำปี 2560 ข่าวกิจกรรม 17 พ.ย. 59 267
อบต.สมอโคน จัดโครงการขยะชุมชนร่วมใจรักสิ่งแวดล้อมฯ (จังหวัดสะอาด) ข่าวกิจกรรม 15 พ.ย. 59 371
แบ่งปันรอยยิ้ม ที่ บ้านพักกลางโองโมงค์ประชารัฐอนุเคราะห์ ข่าวกิจกรรม 8 พ.ย. 59 341
อบต.สมอโคน จัดกิจกรรมย้อมผ้าฟรี 8-11 พฤศจิกายนนี้ ข่าวกิจกรรม 8 พ.ย. 59 226
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวกิจกรรม 1 พ.ย. 59 261
อบต.สมอโคน จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน ข่าวกิจกรรม 27 ต.ค. 59 190

แสดงลำดับ 71-80 | หน้า 8 จาก 12 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่