ข่าวกิจกรรม

อบต.สมอโคน รุกประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า 60 วันอันตราย ข่าวกิจกรรม 5 ก.พ. 61 256
บ้านพักกลางฯ เปิดบ้านต้อนรับ อบต.ตะโก จ.ชุมพร ข่าวกิจกรรม 5 ก.พ. 61 168
งานจัดเก็บรายได้ อบต.สมอโคน จัดโครงการพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษีตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 26 ม.ค. 61 152
อบต.สมอโคน รุก การควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ข่าวกิจกรรม 18 ม.ค. 61 159
อบต.สมอโคน มอบความสุขให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข่าวกิจกรรม 15 ม.ค. 61 178
อบต.สมอโคน จัดกิจกรรม "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" ข่าวกิจกรรม 19 ก.ย. 60 196
อบต.สมอโคน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙ ไหว้ธาตุ ๓ วัด ข่าวกิจกรรม 18 มิ.ย. 60 227
จังหวัดตากจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ข่าวกิจกรรม 14 มิ.ย. 60 193
อบต.สมอโคน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ข่าวกิจกรรม 14 ก.พ. 60 219
อบต.สมอโคน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2560 ข่าวกิจกรรม 14 ม.ค. 60 291

แสดงลำดับ 61-70 | หน้า 7 จาก 12 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่