ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] สอบราคาซื้อรถยนต์ดีเซลขนาด 1 ตัน เพิ่มเติม (2) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 มิ.ย. 54 391
[ประกาศ] สอบราคาซื้อรถยนต์ดีเซลขนาด 1 ตัน เพิ่มเติม (1) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 มิ.ย. 54 369
[ประกาศ] สอบราคาซื้อรถยนต์ดีเซลขนาด 1 ตัน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 มิ.ย. 54 404
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 มี.ค. 53 298
[ประกาศ] สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 มี.ค. 53 303
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 53 330
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 53 285
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 ก.พ. 53 299
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 ก.พ. 53 311
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการขุอบ่อน้ำตื้นสำหรับระบบประปา หมู่ที่ 9 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 ม.ค. 53 309

แสดงลำดับ 51-60 | หน้า 6 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่