ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 56 297
[ประกาศ] โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. สมอโคน หมู่ที่ ๔ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 56 380
[ประกาศ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 56 305
[ประกาศ] ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่6 (งบเหลือจ่าย) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ย. 55 357
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมอโคน หมู่ที่ 6 ตำบลสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 ก.ค. 55 322
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.ย. 54 410
[ประกาศ] สอบราคาจ้าง (โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.ค. 54 371
[สรุป] ผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 มิ.ย. 54 489
[ประกาศ] สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(เพิ่มเติม) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิ.ย. 54 463
[ประกาศ] สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิ.ย. 54 474

แสดงลำดับ 41-50 | หน้า 5 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่