ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านสระทอง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 มี.ค. 57 201
[ประกาศ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อประปา PVC หมู่ที่ 7 บ้านน้ำดิบ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 มี.ค. 57 214
[ประกาศ] ประกาศสอบโครงการขุดลอกลำห้วยลานพร้อมก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ย. 56 223
[ประกาศ] โครงการขุดลอกลำห้วยลานพร้อมก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลาน หมู่ที่ 2 และ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 56 224
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.สมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.ค. 56 419
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระทอง ตำบลสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 56 334
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระทอง ตำบลสมอโคน โดยขุดดินพร้อมถม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 56 279
[ประกาศ] โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. สมอโคน หมู่ที่ ๔ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 56 368
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 56 390
[ประกาศ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 56 294

แสดงลำดับ 31-40 | หน้า 4 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่