ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 มี.ค. 57 387
[ประกาศ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านสระทอง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 มี.ค. 57 208
[ประกาศ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อประปา PVC หมู่ที่ 7 บ้านน้ำดิบ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 มี.ค. 57 220
[ประกาศ] ประกาศสอบโครงการขุดลอกลำห้วยลานพร้อมก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ย. 56 228
[ประกาศ] โครงการขุดลอกลำห้วยลานพร้อมก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลาน หมู่ที่ 2 และ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 56 231
[ประกาศ] สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.สมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.ค. 56 426
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระทอง ตำบลสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 56 344
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระทอง ตำบลสมอโคน โดยขุดดินพร้อมถม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 56 285
[ประกาศ] โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. สมอโคน หมู่ที่ ๔ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 ก.พ. 56 376
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ม.ค. 56 395

แสดงลำดับ 31-40 | หน้า 4 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่