ข่าวกิจกรรม

การออกตรวจเวรยามเฝ้าระวัง ป้องปรามปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 31 ก.ค. 62 74
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 30 ก.ค. 62 65
อบต.สมอโคน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาหนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี" ข่าวกิจกรรม 28 ก.ค. 62 89
การควบคุมโรคระบาด มือเท้าปาก ข่าวกิจกรรม 19 ก.ค. 62 68
การบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ข่าวกิจกรรม 18 ก.ค. 62 53
อบต.สมอโคน ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประจำปี 2562 ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค. 62 75
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง หมู่บ้านสะอาด ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค. 62 66
โครงการนวัตกรรมตามวิถีชุมชน เพื่อผู้สูงวัย สุขใจ สุขภาพดี ประจำปี 2562 ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค. 62 68
ต้อนรับคณะ อปพร.ศึกษาดูงาน ข่าวกิจกรรม 12 ก.ค. 62 71
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ข่าวกิจกรรม 5 ก.ค. 62 82

แสดงลำดับ 21-30 | หน้า 3 จาก 11 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่