ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายในชีวิตประจำวัน ข่าวกิจกรรม 9 ก.ย. 62 8
กิจกรรมทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ข่าวกิจกรรม 5 ก.ย. 62 57
กิจกรรมลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ข่าวกิจกรรม 28 ส.ค. 62 58
อบต.สมอโคน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ข่าวกิจกรรม 12 ส.ค. 62 77
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ข่าวกิจกรรม 5 ส.ค. 62 81
ต้อนรับคณะ อปพร.วังน้ำคู้ จ.พิษณุโลกศึกษาดูงาน ข่าวกิจกรรม 2 ส.ค. 62 75
การออกตรวจเวรยามเฝ้าระวัง ป้องปรามปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 31 ก.ค. 62 79
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 30 ก.ค. 62 71
อบต.สมอโคน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาหนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี" ข่าวกิจกรรม 28 ก.ค. 62 98
โครงการอบรมฝึกอาชีพสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก ข่าวกิจกรรม 22 ก.ค. 62 16

แสดงลำดับ 21-30 | หน้า 3 จาก 12 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่