ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพการจัดเก็บภาษีตำบลสมอโคนในระบบ GIS ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 ธ.ค. 60 212
อบต.สมอโคนจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 ส.ค. 60 244
จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8-9 บ้านน้ำดิบ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 มิ.ย. 60 216
ประกาศจ้างปรับโครงการปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ม.3 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 เม.ย. 60 207
ประกาศสอบราคา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค. 60 256
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 ต.ค. 59 262
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์บริการคนพิการตำบลสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 ส.ค. 59 247
จ้างขุดสระน้ำในลำห้วย หมู่7,8 และ ม.9 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.ค. 59 667
ประกาศโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลตำบลสมอโคน ม.3 บ้านเกาาะลาน ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 59 324
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 พ.ย. 58 310

แสดงลำดับ 11-20 | หน้า 2 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่