ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 ส.ค. 62 49
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธี (E-bidding ) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 ม.ค. 62 116
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลสมอโคน ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ค. 62 98
จ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงแพสูบน้ำไฟฟ้า บ้านเกาะลาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 มี.ค. 61 210
จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา PVC ขนาด 2 น้ิว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,443 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 60 222
จ้างเหมาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพการจัดเก็บภาษีตำบลสมอโคนในระบบ GIS ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 ธ.ค. 60 200
อบต.สมอโคนจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 ส.ค. 60 232
จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8-9 บ้านน้ำดิบ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 มิ.ย. 60 206
ประกาศจ้างปรับโครงการปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ม.3 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 เม.ย. 60 196
ประกาศสอบราคา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 มี.ค. 60 241

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่