ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (สระน้ำบริเวณหลังวัดชัยมงคล หมู่ที่ 9) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 มิ.ย. 63 38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.9 บ้าชัยมงคล อ.บ้านตาก จ.ตาก ( E-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ค. 63 39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ตก 5010 ถึงบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 พ.ค. 63 45
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 63 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 เม.ย. 63 48
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 ส.ค. 62 78
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธี (E-bidding ) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 ม.ค. 62 152
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลสมอโคน ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 ม.ค. 62 138
จ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงแพสูบน้ำไฟฟ้า บ้านเกาะลาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 มี.ค. 61 262
จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา PVC ขนาด 2 น้ิว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,443 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านสมอโคน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 60 254

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่