ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข่าวกิจกรรม 21 ต.ค. 63 4
ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ข่าวกิจกรรม 29 ก.ย. 63 7
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 25 ส.ค. 63 15
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ( Green Day ) อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวกิจกรรม 19 ส.ค. 63 23
ให้ความรู้ด้านระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ข่าวกิจกรรม 19 ส.ค. 63 9
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวกิจกรรม 12 ส.ค. 63 10
โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ข่าวกิจกรรม 21 ก.ค. 63 28
โครงการ “เข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) ข่าวกิจกรรม 13 ก.ค. 63 22
พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ตามแนวทาง "คนบ้านตากไม่ทอดทิ้งกัน" ข่าวกิจกรรม 9 ก.ค. 63 28
โครงการจิตอาสาและประชาชนเฝ้าระวังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ข่าวกิจกรรม 26 มิ.ย. 63 36

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 13 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่