ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาและประชาชนเฝ้าระวังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ข่าวกิจกรรม 26 มิ.ย. 63 15
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าวกิจกรรม 4 มิ.ย. 63 13
ตู้ปันสุข คนตำบลสมอโคนไม่ทอดทิ้งกัน ข่าวกิจกรรม 18 พ.ค. 63 13
กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ข่าวกิจกรรม 23 มี.ค. 63 21
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563 ข่าวกิจกรรม 26 ก.พ. 63 45
"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" ข่าวกิจกรรม 13 ม.ค. 63 35
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ข่าวกิจกรรม 13 ม.ค. 63 57
กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนงาน “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” ข่าวกิจกรรม 9 ธ.ค. 62 50
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม ข่าวกิจกรรม 3 ธ.ค. 62 59
รณรงค์ใช้มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ข่าวกิจกรรม 22 พ.ย. 62 47

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 12 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่