ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 15 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 27 มกราคม 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 ม.ค. 63 25
ภาษีป้าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 ม.ค. 63 7
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สมอโคน ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ธ.ค. 62 25
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องฝุ่นละออง ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 ธ.ค. 62 13
ขับรถปลอดภัย...ผ่านเส้นทางหมอกควัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 ธ.ค. 62 15
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาก ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 พ.ย. 62 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 พ.ย. 62 15
การชำระภาษีประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 พ.ย. 62 51
มาตรการงดให้ถุงพลาสติก และยกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ย. 62 31
รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 ต.ค. 62 19

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 10 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่