ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสมอโคน ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ก.ค. 62 144
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 62 767
ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 เม.ย. 62 48
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 มี.ค. 62 44
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 ก.พ. 62 102
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 72 วัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ก.พ. 62 38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 พ.ย. 61 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ต.ค. 61 98
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ต.ค. 61 126
ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ต.ค. 61 181

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 9 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่