ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covit-19) ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 มี.ค. 63 2
การประชาสัมพันธ์และจัดเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มารับบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 มี.ค. 63 3
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการล้างมือเพื่อลดเสี่ยงการติดเชื้อโควิด - 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 มี.ค. 63 4
วิธีการรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 มี.ค. 63 14
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตรา 61 วัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 มี.ค. 63 13
ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 15 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 27 มกราคม 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 ม.ค. 63 87
ภาษีป้าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 ม.ค. 63 17
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สมอโคน ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ธ.ค. 62 35
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องฝุ่นละออง ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 ธ.ค. 62 20
ขับรถปลอดภัย...ผ่านเส้นทางหมอกควัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 ธ.ค. 62 33

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 11 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่