ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 29 ก.ย. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในขับเคลื่อนและมีผลการดำเนินงานผ่านหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก TAK NO FOAM

ภาพข่าวกิจกรรม