โครงการฝึกอบรมชุดปฏบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลสมอโคน

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 25 ส.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น.
นายไพโรจน์ เงินแจ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจิตอาสาจากตำบลสมอโคน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 50 คน และจิตอาสาจากเทศบาลตำบลบ้านตาก องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด รวมทั้งสิ้น 240 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดพระพุทธบาทดอยโล้น ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภาพข่าวกิจกรรม