ให้ความรู้ด้านระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 19 ส.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสมอโคน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการโทรสายด่วน1669 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ให้ นศท.มีความรู้ความเข้าใจช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ ณ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

ภาพข่าวกิจกรรม