โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 21 ก.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ (21 ก.ค. 63) อบต.สมอโคนได้จัดกิจกรรรมโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก โดยมี นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายก อบต.สมอโคน กำนันตำบลสมอโคน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. กศน. อสม.และพนักงาน อบต.สมอโคน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพข่าวกิจกรรม