ตู้ปันสุข คนตำบลสมอโคนไม่ทอดทิ้งกัน

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 18 พ.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันที่15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายก อบต.สมอโคน พร้อมนางวาสนา จิ๋วปัญญา และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครองตำบลสมอโคน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านตาก ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนร่วมพิธีเปิดโครงการ ตู้ปันสุข คนตำบลสมอโคนไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.สมอโคน

ภาพข่าวกิจกรรม