จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covit-19)

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 มี.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covit-19) และจัดให้มีจุดคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน