การประชาสัมพันธ์และจัดเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มารับบริการ

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มี.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มารับบริการรวมทั้งจัดให้ประชาชนนั่งห่างกัน ตามมาตรการ Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)