กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 23 มี.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันที่ 20 มีนาคม 2563
กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อบต.สมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
โดย นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายก อบต.สมอโคน พร้อมด้วย นายธานินทร์ นาสมพงษ์ ปลัด อบต.สมอโคน ได้มอบหมายให้ จนท.พนักงาน อบต.ทุกคน ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและสถานที่ให้บริการประชาชน และมอบหมายกองสาธารณสุขฯและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักปลัดฯ) เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่ตำบลสมอโคน หลังจากมีการใช้พื้นที่ที่อาจเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่เชื้อได้ โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานให้บริการประชาชน คือ สำนักงาน อบต. ศูนย์พักพิงฯ ศูนย์เย็บผ้าประจำชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก วัดในพื้นที่ เนื่องจากเป็นแหล่งให้บริการสาธารณะ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ น้ำยาฆ่าเชื้อ , เครื่อง และทีม จนท.ในการควบคุมโรคดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)

ภาพข่าวกิจกรรม