ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตรา 61 วัน

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 มี.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ด้วยจังหวัดตาก ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM10, PM2.5) มีปริมาณสูง และตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน ในปี 2563 จังหวัดตาก มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  โดยสาเหตุหลักเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ไปจุดไฟในป่า และเผาวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ใกล้พื้นที่ป่าและพื้นที่โล่งอื่นๆ เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวพืชผลโดยไม่ระมัดระวังและควบคุม คณะกรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี 2562 - 2563 จึงได้พิจารณากำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก เป็นระยะเวลา 61 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม