โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 26 ก.พ. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันที่23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลสมอโคน ประจำปี 2563

ภาพข่าวกิจกรรม