"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 13 ม.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน โดยมี นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน เป็นประธานในพิธี และมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  งานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และในปีนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษา การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์ การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การตอบปัญหาชิงรางวัล การละเล่นต่างๆ การบริการเครื่องดื่ม และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้นำขนม ของรางวัลต่างๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพข่าวกิจกรรม