พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 13 ม.ค. 63 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

#พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 9 มกราคม 2563 นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน พร้อมด้วยนางวาสนา จิ๋วปัญญา กำนันตำบลสมอโคน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พนักงาน อบต.สมอโคน และประชาชนจิตอาสาทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน

ภาพข่าวกิจกรรม