กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนงาน “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม”

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 9 ธ.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

กิจกรรมเดินรณรงค์ วันนี้ 9 ธ.ค. 2562
นายไพโรจน์ เงินแจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนตำบลสมอโคน นำทีมงานสมาชิก อบต. ,พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยกำนันวาสนา จิ๋วปัญญา นำทีมผู้นำหมู่บ้านทุกฝ่าย และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงาน “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม”ตามเป้าหมาย ได้แก่
1) การคัดแยกขยะจากครัวเรือน
2) เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
3) เลิกใช้หลอดพลาสติก
4) ใช้ถุงผ้า ถือตระกร้า หิ้วปิ่นโต พกแก้วน้ำประจำตัว
และ ประชามสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน รับบริจาคถุงพลาสติก ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ภาพข่าวกิจกรรม