โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 3 ธ.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

อบต.สมอโคน ได้รับมอบถุงพลาสติกจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ตำบลสมอโคน เพื่อดำเนินการจัดเก็บ และเป็นการดำเนินโครงการ ลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม ในพื้นที่ตำบลสมอโคน ทั้ง 9 หมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ตำบลสมอโคน ในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

ภาพข่าวกิจกรรม