ขับเคลื่อนกิจกรรม "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม"

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 15 พ.ย. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ขับเคลื่อนกิจกรรม "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ลำปางมาศึกษาดูงานบ้านพักกลางโองโมงประชารัฐอนุเคราะห์ พร้อมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการบรรจุอาหารแทนการใช้โฟม

ภาพข่าวกิจกรรม