กิจกรรมลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 28 ส.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ (28 ส.ค. 62) คณะกรรมการประเมินองค์กรดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะ3ช/3R และส้วมได้มาตรฐาน(HAS)ของตำบลสมอโคนออกประเมินบ้านผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่และหน่วยงาน อบต.,สถานบริการสาธารณาสุขฯ,สถานศึกษาตามแบบประเมินและให้ข้อเสนอแนะในส่วนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานตามนโยบายท่านนายอำเภอบ้านตาก

ภาพข่าวกิจกรรม