กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 5 ส.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน จิตอาสาตำบลสมอโคน และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โบราณสถานเนินธรรมศุทธิ (โองโมง) หมู่ที่ 3 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ภาพข่าวกิจกรรม