การออกตรวจเวรยามเฝ้าระวัง ป้องปรามปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลสมอโคน

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 31 ก.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม