โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 30 ก.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ (30 ก.ค. 62) นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายก อบต.สมอโคน พร้อมด้วยสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน โดยมีพระเขตฐวัชร์ ทิมแพร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมอโคน หมู่ที่ 3 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก

ภาพข่าวกิจกรรม