การบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 18 ก.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันที่18 กค62 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสมอโคน พร้อม สาธารณสุข รพ.สต.สมอโคน อสม.ม.3 ออกควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก          พ่นสารเคมี โรงเรียนบ้านเกาะลานและบ้านผู้ป่วย หมู่ที่ 3 ต.สมอโคน

ภาพข่าวกิจกรรม