โครงการนวัตกรรมตามวิถีชุมชน เพื่อผู้สูงวัย สุขใจ สุขภาพดี ประจำปี 2562

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 12 ก.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

โครงการนวัตกรรมตามวิถีชุมชน เพื่อผู้สูงวัย สุขใจ สุขภาพดี ประจำปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 62 นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ได้จัดกิจกรรมโครงการเพื่อร่วมกันส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและบุคคลที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อจะได้้วางแผนดูแลตามสภาพปัญหาที่พบให้มีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป ขึ้น ณ โรงเรียนผู้สูงวัยเปี่ยมสุข หมู่ที่ 3 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภาพข่าวกิจกรรม