ต้อนรับคณะ อปพร.ศึกษาดูงาน

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 12 ก.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันที่12 ก.ค.62 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสมอโคน ต้อนรับคณะ อปพร.ศึกษาดูงานจาก อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน

 

ภาพข่าวกิจกรรม