ตำบลสมอโคน รุกหนักกำจัดลูกน้ำยุงลาย หวังลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 3 ส.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ตำบลสมอโคน รุกหนักกำจัดลูกน้ำยุงลาย หวังลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
วันนี้ (3 ก.ค. 2561) นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายก อบต.สมอโคน พร้อมด้วย ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.สมอโคน ทีมอสม. ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลสมอโคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งตรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บเศษขยะ กระป๋อง กะลา ยางรถเก่าในแต่ละบ้าน
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในขณะนี้ ให้ประชาชนได้ช่วยกันร่วมสอดส่องและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเอง ตามมาตรการ 5 ป. คือ ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ำขัง ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ 1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง อีกทั้งมุ่งหวังที่จะลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดในพื้นที่ต่อไป