อบต.สมอโคน จัดกิจกรรม "ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 6 ก.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

อบต.สมอโคน จัดกิจกรรม "ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมอโคน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้มีการปลูกต้นไม้ต่างๆ อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นขี้เหล็ก ต้นหูกระจง และพันธ์ุไม่อื่นๆ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 6

ภาพข่าวกิจกรรม