อบต.สมอโคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน ต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๖๑

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 26 มิ.ย. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

อบต.สมอโคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน ต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน ต้านยาเสพติด” โดยนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม