อบต.สมอโคน สืบสานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ไหว้ธาตุ 3 วัด ประจำปี 2561

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 7 มิ.ย. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

อบต.สมอโคน สืบสานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ไหว้ธาตุ 3 วัด ประจำปี 2561
วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ไหว้ธาตุ 3 วัด ประจำปี 2561 โดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ไหว้ธาตุ 3 วัด นั้นประกอบไปด้วย วัดเกาะลาน วัดวิเศษวานิช และ วัดโพธิ์งาม