อบต.สมอโคน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 17 เม.ย. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม เป็นประธานในพิธีการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้แสดงถึงความมีน้ำใจ รักใคร่ เกื้อกูลกัน และมีความสัมมาคารวะต่อผู้สูงอายุในท้องถิ่นอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคนได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ เชิญชวนผู้สูงอายุออกกำลังกาย การแข่งขันปิดตาแต่งหน้า การแข่งขันหัวเราะ โบว์ลิ่งชาวบ้าน ปิดตาป้อนกล้วย และมอบรางวัล “ผู้สูงอายุ อายุยืน” นอกจากนี้ ได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร่วมพูดคุยพบปะกับผู้สูงอายุ พร้อมร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ