จ้างเหมาจัดทำโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงแพสูบน้ำไฟฟ้า บ้านเกาะลาน

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มี.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านเกาะลาน  หมู่ที่ 6 ตำบลสมอโคน  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก