การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่ที่ 4 บ้านสมอโคน

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 14 มี.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ (14 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน พร้อมทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ลงพื้นที่พบปะราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสมอโคน ตำบลสมอโคน พร้อมมอบนโยบายและชี้แจงรายละเอียดตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
พร้อมทั้งมีการนำเสนอปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อจัดทำแผนในการแก้ปัญหาในชุมชนต่อไป

ภาพข่าวกิจกรรม