อบต.สมอโคน จัดกิจกรรมวันอปพร. แห่งชาติ ประจำปี 2561

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 22 มี.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ (22 มีนาคม 2561) เวลา 07.00 น. นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสมอโคน
โดยมีการประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับ อปพร. พร้อมรับฟังการกล่าวสาร อปพร. จากประธานในพิธี และมีการกล่าวปฏิญาณตน นำกล่าวปฏิญาณตนโดย นายณรงค์ ฟักนาค รองประธานศูนย์ฯ พร้อมทั้งมีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้นที่ ๕ ให้กับ นายอภิรักษ์ ภู่นวล อปพร. ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติดังกล่าว
ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ วัน อปพร. เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับสมาชิก อปพร.อีกด้วย

ภาพข่าวกิจกรรม