จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา PVC ขนาด 2 น้ิว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,443 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านสมอโคน

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 ธ.ค. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

อบต.สมอโคน จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,443 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก