จ้างเหมาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพการจัดเก็บภาษีตำบลสมอโคนในระบบ GIS

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 60 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน จะดำเนินการจ้างเหมาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในระบบ GIS ปี 2561งบประมาณ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)