[ประกาศ] โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. สมอโคน หมู่ที่ ๔ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 ก.พ. 56 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

-โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สมอโคน หมู่ที่ ๔ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๖๓ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการ ของ อบต.สมอโคน)ราคากลางดำเนินการ ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)จำนวน ๑ โครงการ