ร้องเรียนร้องทุกข์

ช่องทางการติดต่อนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำขึ้น เพื่อเป็นสือกลางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ รวมถึง คำติชม ต่าง ๆ เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขอขอบคุณ ทุกๆ เรื่องที่ได้จัดส่งเข้ามาค่ะ ขอบคุณค่ะ
*** ไฟล์รูปภาพ jpg, gif, png เท่านั้น