ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน

ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
โทรศัพท์ 055-587-774
โทรสาร 055-587-774 ต่อ 21